Kin

(KIN) Price

₽0.001253 +0.00 (+0.00%)

Kin (KIN) price

KIN - RUB
  • KIN - USD (United States Dollar)
  • KIN - EUR (Euro)
  • KIN - GBP (British Pound Sterling)
  • KIN - RUB (Russian Ruble)
₽0.001253 +0.00 (+0.00%)
0.00000000 BTC (-7,122.98%)
Real Time Data
Date Close High Low Open Volume (24H) Market Cap
Jul 11, 2020
₽0.001253
₽0.001253
₽0.001253
₽0.001253
₽11,130,662 13,300 KIN
₽973,277,518
Jul 10, 2020
₽0.001253
₽0.001254
₽0.001252
₽0.001253
₽9,363,699 87,394 KIN
₽931,904,679
Jul 09, 2020
₽0.001253
₽0.001254
₽0.001247
₽0.001247
₽7,713,282 82,100 KIN
₽805,604,968
Jul 08, 2020
₽0.001247
₽0.001247
₽0.001247
₽0.001247
₽7,781,965 56,996 KIN
₽758,538,413
Jul 07, 2020
₽0.001247
₽0.001247
₽0.001247
₽0.001247
₽5,500,337 0 KIN
₽708,278,069
Jul 06, 2020
₽0.001247
₽0.001254
₽0.001211
₽0.001254
₽921,676 285,404 KIN
₽644,129,686
Jul 05, 2020
₽0.001254
₽0.001254
₽0.001254
₽0.001254
₽1,000,663 0 KIN
₽666,126,117

Latest Closing Price

Open/Close in UTC time

Date Close Price Open price Volume (24H) Market Cap Day's range
Jul 05, 2020
₽0.001254
₽0.001254
₽1,000,663 0 KIN
₽666,126,117
₽0.001254 ₽0.001254 ₽0.001254
Jul 06, 2020
₽0.001247
₽0.001254
₽921,676 285,404 KIN
₽644,129,686
₽0.001211 ₽0.001254 ₽0.001247
Jul 07, 2020
₽0.001247
₽0.001247
₽5,500,337 0 KIN
₽708,278,069
₽0.001247 ₽0.001247 ₽0.001247
Jul 08, 2020
₽0.001247
₽0.001247
₽7,781,965 56,996 KIN
₽758,538,413
₽0.001247 ₽0.001247 ₽0.001247
Jul 09, 2020
₽0.001253
₽0.001247
₽7,713,282 82,100 KIN
₽805,604,968
₽0.001247 ₽0.001254 ₽0.001253
Jul 10, 2020
₽0.001253
₽0.001253
₽9,363,699 87,394 KIN
₽931,904,679
₽0.001252 ₽0.001254 ₽0.001253
Jul 11, 2020
₽0.001253
₽0.001253
₽11,130,662 13,300 KIN
₽973,277,518
₽0.001253 ₽0.001253 ₽0.001253
More Historical Data

Kin News