EOS

(EOS) Price

$4.83 +0.09914 (+2.09%)

EOS (EOS) Price

EOS - USD

$4.83
+0.09914 (+2.09%)
0.00074628 BTC (+0.9194%) Real time data

Last trade

6.54000000 EOS

hitbtc $31.57

Market cap

$4,383,637,933

906,871,152 EOS

Volume (24H)

$796,534,085

164,784,089 EOS

Day's range

$4.44 - $4.97

0.00068550 BTC - 0.00076740 BTC


20
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
Date Close High Low Open Volume Market Cap
Aug 16, 2018 $4.51 $4.80 $4.44 $4.63 $653,651,517 $4,100,728,867
Aug 15, 2018 $4.63 $4.91 $4.56 $4.57 $694,408,709 $4,205,424,604
Aug 14, 2018 $4.57 $4.59 $4.22 $4.58 $580,114,768 $4,075,921,977
Aug 13, 2018 $4.58 $5.17 $4.47 $4.98 $666,781,402 $4,191,069,918
Aug 12, 2018 $4.98 $5.17 $4.91 $4.96 $602,978,762 $4,561,442,014
Aug 11, 2018 $4.96 $5.32 $4.85 $5.24 $649,783,490 $4,542,853,049
Aug 10, 2018 $5.24 $5.80 $5.17 $5.76 $774,490,086 $4,789,049,828

Latest Closing Price Open/Close in UTC time

Date Close Price Open price Volume (24H) Market Cap Day's range
Aug 16, 2018 $4.51 $4.63 $653,651,517 144,773,825 EOS $4,100,728,867 $4.44 $4.80 $4.51
Aug 15, 2018 $4.63 $4.57 $694,408,709 150,053,039 EOS $4,205,424,604 $4.56 $4.91 $4.63
Aug 14, 2018 $4.57 $4.58 $580,114,768 126,828,934 EOS $4,075,921,977 $4.22 $4.59 $4.57
Aug 13, 2018 $4.58 $4.98 $666,781,402 145,504,248 EOS $4,191,069,918 $4.47 $5.17 $4.58
Aug 12, 2018 $4.98 $4.96 $602,978,762 121,113,117 EOS $4,561,442,014 $4.91 $5.17 $4.98
Aug 11, 2018 $4.96 $5.24 $649,783,490 130,951,272 EOS $4,542,853,049 $4.85 $5.32 $4.96
Aug 10, 2018 $5.24 $5.76 $774,490,086 147,802,322 EOS $4,789,049,828 $5.17 $5.80 $5.24
More EOS Historical Data

EOS Exchanges

Exchange Pairs Price Open price Range (24H) Volume (24H) Change Updated
Bitfinex EOS/USD $4.83 $4.73 $4.97
$4.42
$50,751,910
10,497,427 EOS
+2.19%
$0.1038
Recently
HitBTC EOS/USD $4.83 $4.73 $4.98
$4.45
$22,210,354
4,596,809 EOS
+2.08%
$0.09851
Recently
LiveCoin EOS/USD $6.30 $6.50 $6.99
$6.30
$846
134 EOS
-3.08%
$-0.2000
Recently
YObit EOS/USD $7.04 $6.83 $7.18
$6.54
$396
56 EOS
+3.20%
$0.2187
Recently
More EOS Exchanges